Lid worden als club

De ondersteuning van de aangesloten clubs op een kwalitatief hoogstaande wijze is voor de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw de hoogste prioriteit. De V.J.J.F. vzw heeft dan ook tal van voordelen uitgewerkt die uw club rechtstreeks ten goede komen en die onder andere de clubadministratie voor de clubs een heel stuk verlichten.

1. Welke voordelen geniet u als club bij de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw?
 • U krijgt gratis ondersteuning van onze 5 vaste secretariaatsmedewerkers bij al uw vragen (juridisch, verzekering, administratie, procedures, competitiemogelijkheden, dangraadverhogingen, et cetera). Zij zijn dagelijks te bereiken van 8u30 tot 16u30.
 • Als aangesloten club kan u allerhande materiaal bij ons ontlenen.
 • Als clubverantwoordelijke en/of trainer beschikt u over een code die u eenvoudig toelaat om volledig gratis het online ledenbestand te beheren van uw club en de gegevens (zoals adressen, kyu-graden) hiervan zelf aan te passen. Dit zorgt ervoor dat de clubadministratie volledig digitaal kan gebeuren en dus postzegels overbodig worden.
 • Wij helpen u bij uw zoektocht naar zalen en verschaffen u info over nieuwe reglementeringen i.v.m. vrijwilligers, vzw-wetgeving, en andere. Wij bieden u ook hulp bij het opstarten van een vzw, en het secretariaat verdedigt tevens uw belangen bij Bloso, BOIC, andere organen in Vlaanderen....
 • Voor de clubinstructeurs en -assistenten worden er maandelijks gratis kadertrainingen voorzien (onder voorwaarden van de verschillende stijltechnische commissies).
 • De federatie betaalt de huur van de faciliteiten van diverse types trainingen.
 • Er wordt een kilometervergoeding betaald voor de instructeurs van de bepaalde trainingen.
 • Er wordt een kilometervergoeding betaald voor de vergaderingen door de leden van de stijltechnische en andere commissies en voor de juryleden van de shodan shiken (dangraadexamen).
 • De V.J.J.F. vzw maakt via bepaalde communicatiekanalen gratis reclame voor uw clubactiviteiten zoals stages, feesten, weekends, kampioenschappen,...
 • Als club ontvangt u meermaals per jaar een infopakket met affiches, folders en andere over verschillende sportieve evenementen. U kan gratis affiches en flyers aanvragen van de V.J.J.F. vzw, waarop ruimte is voorzien om eigen clubactiviteiten aan te kondigen.
 • De clubs van de V.J.J.F. vzw kunnen ook leden aannemen die wensen te betalen met sport- en cultuurcheques en dit volledig kostenloos!

Indien uw federatie/stijlgroep 350 leden of meer telt, dan zijn er flexibele aansluitingsvoorwaarden bij de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw (bvb. een verminderde ledenbijdrage of financiŽle ondersteuning voor uw stijlgroep). Voor de specifieke voorwaarden kan u contact opnemen met het secretariaat van de V.J.J.F. vzw.

2. Hoe gaat een aansluiting in zijn werk?

U kan ons ten allen tijde contacteren voor een vrijblijvend gesprek/bezoek aan uw club om een mogelijke aansluiting te bespreken. Een secretariaatsmedewerker en/of bestuurslid zal op uw vraag ingaan. Indien de V.J.J.F. vzw en uw club tot een overeenkomst komen, zal u een aansluitingsformulier van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw ontvangen. Dit vult een clubverantwoordelijke in en stuurt dit via post of e-mail (na scan) ondertekend terug. Het clublidmaatschap bij de V.J.J.F. vzw is volledig gratis.

Een noodzakelijke vereiste is dat ieder lid van uw club ook via uw club lid wordt van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw, en dat wij voor de aansluiting van ieder lid een bijdrage verlangen van 25 euro, ook voor de clubinstructeurs.

3. Zijn er voorwaarden verbonden aan een aansluiting van mijn club bij de V.J.J.F. vzw?

Ja, al zorgen deze in het algemeen voor weinig problemen.

 • U dient een stijlvorm van ju-jitsu te beoefenen. Uw stijl dient dus te beantwoorden aan de definitie van het ju-jitsu. Wat houdt deze in?


 • JU-jitsu is de verzamelnaam voor bewegingsactiviteiten waarbij de participant tracht zich te wapenen tegen een aanval door een andere partij of deze te pareren, en dit door minstens gebruik te maken van val-, klem- en controletechnieken, en waarbij het nodige respect en fair-play wordt gehanteerd en wordt aangeleerd tussen instructeurs en leerlingen onderling ter vrijwaring van de fysieke en psychische integriteit van de ju-jitsuka.

 • De Raad van Bestuur kan een aanvraag en toetreding tot de V.J.J.F. vzw weigeren vanwege ethische redenen.