Gezond sporten
Geestig Gezond Sporten

Geestig gezond sporten wil sportclubs oproepen attent te zijn voor de psychische weerbaarheid van sporters, 1 op 3 heeft het psychisch moeilijk! Kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden vinden de weg niet naar de sportclub. Naast de angst alleen te moeten gaan of zich bekeken en beoordeeld te voelen, is de prestatiedruk een grote drempel.Geestig gezond sporten doorbreekt taboes rond psychische kwetsbaarheden bij sporters en roept sportclubs op aandacht te hebben voor deze problematiek. Meer informatie over Geestig Gezond Sporten vind je: www.geestiggezondsporten.be

Het magazine 'Ook wij sporten geestig gezond!' kan je inkijken via deze link
Gezondsportenbeleid van de V.J.J.F. vzw
De Medische Commissie van de V.J.J.F vzw staat in voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het gezondsportenbeleid van de federatie, zowel op niveau van de federatie als op niveau van de clubs en sporters. Volgens de bepalingen van het decreet Gezond en Ethisch Sporten dient de Medische Commissie minstens één arts bevatten. Bij de V.J.J.F. vzw nemen dokter Luc Janssen en dokter Luk Buyse deze taak op zich. De samenstelling van de Medische Commissie vind je onder commissies op deze website.

De Medische Commissie maakt momenteel een analyse van de sportspecifieke risico’s verbonden aan het ju-jitsu en de genomen preventiemaatregelen. Om dit verder op te volgen houdt de V.J.J.F. vzw vanaf 2015 anonieme statistieken bij over de risico’s en lichamelijke schade binnen de federatie.

De verschillende groepen ju-jitsuka’s moeten naargelang hun niveau en de intensiteit van de sportbeoefening, de volgende sportmedische geschiktheidsonderzoeken ondergaan:
Competitiesporters: altijd een doktersonderzoek
Topsporters: sportmedische keuring (dit geldt enkel voor de elitesporters)
Niet-competitiesporters: doktersonderzoek is aangewezen, maar niet verplicht

Gelieve deze informatie ook op uw clubwebsite te zetten a.u.b.

De V.J.J.F volgt de richtlijnen van de Medische Commissie voor het bepalen van leeftijdscategorieën. Binnen het stijlgebeuren worden de leeftijdscategorieën bepaald aan de hand van de bewegingsbundel voor jonge kinderen (vroeger cursus kleuterju-jitsu). Bij wedstrijden zijn de leeftijdscategorieën vastgelegd in het wedstrijdreglement.

Krachttraining / Ju-jitsu als middel en prikkel voor beter bewegen op latere leeftijd

De voorbije jaren heeft de V.J.J.F. vzw meerdere projecten tot stand laten komen. Tot nu toe waren de meeste van deze projecten georganiseerd voor jongeren (t.e.m. 18 jaar). Hoog tijd dus om ook een project voor de volwassenwerking van de federatie te ontwikkelen.

Met de steun van de Vlaamse overheid werden er op de KU Leuven krachttrainingsprogramma’s ontwikkeld voor de brede doelgroep van 45-plussers. In samenwerking met een aantal sportfederaties werd er door de medewerkers van de KU Leuven een krachttrainingsprogramma voor volwassenen opgesteld met speciale aandacht voor het lichaam, rekening houdend met de individuele verschillen en noden.

De documenten van dit programma zijn nu via orsi@vjjf.be voor alle VJJF-clubs beschikbaar zodat zij hier dan zelf mee aan de slag kunnen.

Wat kan u verwachten?
• Krachttrainingsprogramma op 3 verschillende niveaus
• Spelvormen en evenwichtsoefeningen
• Zowel voor club/dojo training als thuisoefeningen
• Geen materiaal nodig

Trap je Sap op de Sappentrapper! - een goede voorbeeld vanuit onze federatie

Op de Kerstmarkt 2015 in Heist-op-den-Berg heeft de Shaolin Dojo een zeer leuke initiatief genomen. Op hun standje nodigden ze namelijk klein en groot uit om, naast het genot van de heerlijke wokgerechtjes en soepjes, zich ook van hun ‘meest sportieve kant te laten zien op de Shaolin Dojo ‘Sappentrapper’, of om gewoon eens te komen kijken ‘hoe anderen zich in het zweet trappen om aan een drankje te komen’.

Tijdens ons clubbeszoek aan de Shaolin dojo heeft Sensei Mario ons verteld dat de Sappentrapper van Antwerpen kwam en de club heeft via de website sappentrapper de ‘sapjesfiets’ voor hun evenement gehuurd.

De V.J.J.F. vzw vond het idee van een ‘Sappentrapper’ zo origineel en leuk dat dat we een aantal ‘sapjesfietsen’ hebben gehuurd voor ons Jeugdsportweekend 2016. De fantastische kookploeg van het Jeugdsportweekend 2016 heeft dan ook met de hulp van de ‘sapjesfietsen’ promotie gemaakt voor gezond sporten en eten.

Een prachtig en vooral zeer sportief en gezond initiatief. Proficiat Shaolin Dojo!

Testen op geschiktheid
Deze link informeert u over:
Onderzoeksmogelijkheden i.v.m. je (lichamelijke) geschiktheid om de door jou gekozen sport veilig en met een minimaal risico op sportletsels te beoefenen (bv. is een onderzoek voor mij nuttig of nodig, wat houdt dat onderzoek in, hoe vaak moet dit gebeuren, wat kost het, ...). Via deze link kan je nagaan of een sportmedisch onderzoek noodzakelijk is (op basis van de gekozen sport, leeftijd, persoonlijke en familiale voorgeschiedenis) en wat dit sportmedisch onderzoek dan inhoudt.
Erkende keuringsartsen (bij jou in de buurt)
Vlaamse keuringscentra

Sportletsels: eerste hulp en preventie

Via deze link vind je informatie over de verschillende letsels (hoofdletsel, atletenvoet, breuken, …), anatomische lokalisatie, interventies, programma voor letselpreventie, methodologie, EHBO en medicatie.

Risicovechtsportplatform Vlaanderen

Het risicovechtsportplatform Vlaanderen is het expertisecentrum en aanspreekpunt voor de risicovechtsporten in Vlaanderen. Het platform streeft naar een transparante, gestructureerde en kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening opdat elke vechtsporter op een medisch en ethisch verantwoorde wijze kan sporten.
Meer informatie op de website.

Trainen
website

Deze link geeft theoretische en praktische trainingstips en beantwoordt vragen zoals: • Hoe verbeter ik mijn fysieke conditie? • Wanneer en hoeveel moet ik trainen?

Sportvoeding
website

Dit onderdeel gaat dieper in op thema’s zoals gezonde basisvoeding, sportvoeding en eetproblemen in de (top)sport.