Sport gezond!

Sporten en bewegen is enkel gezond als men een aantal fundamentele fysiologische en ethische principes respecteert. Met het onderdeel “Sport Gezond!“ van deze site wil de V.J.J.F. vzw de meest up-to-date informatie en tools i.v.m. gezond en ethisch sporten verstrekken. Zoals bij de overheidsacties in verband met gezond en ethisch sporten ligt bij de V.J.J.F. vzw ook eerder de nadruk op informeren en sensibiliseren dan op verplichten en sanctioneren.

Sinds 1 januari 2015 is het nieuwe decreet gezond en ethisch sporten (GES-decreet) van 20 december 2013 volledig van kracht. Dit vervangt dus het decreet medisch en ethisch verantwoord sporten (MVS/EVS decreet) van 13 juli 2007. U vindt de regelgeving door hier te klikken.

Ook de nieuwe Wereldantidopingcode (WADA-Code) is sinds 1 januari 2015 van kracht. De Vlaamse antidopingregelgeving moet dus eveneens aangepast worden aan deze nieuwe WADA-Code. Op 17 december 2014 keurde het Vlaams Parlement de aanpassingen aan het antidopingdecreet van 25 mei 2012 goed. Op 12 december 2014 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij dit gewijzigde antidopingdecreet. De aangepaste Vlaamse regelgeving zal eind maart 2015 definitief van kracht gaan.
Klik op de verschillende menu's onder Sport gezond! voor meer informatie over dit onderwerp.


Ethisch sporten (EVS)


Antidoping


Gezond sporten

EVS in de V.J.J.F. vzw

Lichamelijke en Seksuele Integriteit
- Sport met Grenzen

Hulplijn 1712

Laagdrempelige sportclub - Voor de sportclub waar iedereen welkom is.

Ethisch management

Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport

Wat is ‘doping’?

www.dopinglijn.be

Gezond Sporten-beleid van de V.J.J.F. vzw

Testen op geschiktheid

Sportletsels: eerste hulp en preventie

Sportvoeding

Trainen

Risicovechtsportplatform Vlaanderen