GOED BESTUUR
Goed Bestuur

De V.J.J.F. vzw streeft, in overeenstemming met de regelgeving van de Vlaamse Overheid, naar een transparante, democratische en correcte werking.

Hieronder vindt u alles m.b.t. onze structuur, korte- en langetermijnplannen en reglementering terug.

CONTACTGEGEVENS

Raad van Bestuur V.J.J.F. vzw:
bestuur@vjjf.be

Ombudsdienst V.J.J.F. vzw: ombudsdienst@vjjf.be

API (Aanspreekpersoon Integriteit) / vrouw: Api4vrouw@vjjf.be

API (Aanspreekpersoon Integriteit) / man: Api4man@vjjf.be


Dagelijkse werkingBestuursorgaan

Vergaderschema Bestuursorgaan 2019

Algemene Vergadering

Beleidsplan 2017-2020 / Jaarverslag / Jaarrekening
Vrijwilligerswerking