Downloads

Ledenadministratie en aansluiting
1. Handleiding online club- en ledenadministratie Download
2. Handleiding VJJF Ledenbestand (voor leden) Download
3. Aansluitingsformulier leden V.J.J.F. vzw Download
4. Blanco KOSTENSTAAT (model 2019) Download
5. Flyer Kostenstaat (onkostennota) Download
6. Leden betalingsnota V.J.J.F. vzw (voordien bon betalingen) Download
7. Boekhoudprogramma voor clubs Dynamo project