Downloads

Structuur en werking
1. Infobrochure Download
2. Nijido - De Weg van de Regenboog Download
3. Statuten V.J.J.F. vzw Download
4. Huishoudelijk reglement V.J.J.F. vzw Download
5. Blanco onkostennota Download
6. Kandidatuurstelling begeleider/assistent Download
7. Infobrochure STC FVH Open Systeem Download
8. Infobrochure Kadertrainingen FVH Open Systeem Download
9. Infobrochure dangraadverhogingen FVH Open Systeem Download
10. Reglementering puntenrandori Download
11. Blanco aanvraag huurvergoeding dojo Download