Kiesbrieven Stijltechnische Commissies 2017-2019

Kiesbrief Stijltechnische Comissie / Aikijujutsu Yoseikan /2017-2019
Kiesbrief Stijltechnische Comissie / FVH Open Systeem /2017-2019

Aanstelling Algemeen Technisch Directeur

Vierjaarlijks stelt de Raad van Bestuur een nieuwe Algemeen Technisch Directeur aan. Voor het takenpakket van de Algemeen Technisch Directeur, alsook voor de voorwaarden, verwijs ik graag naar pagina’s 26 en 27 van het Huishoudelijk reglement V.J.J.F. vzw .

Indien u in aanmerking komt en geïnteresseerd bent in deze functie, gelieve dan per e-mail (jan@vjjf.be) of per brief uw kandidatuur naar het secretariaat over te maken. Deze bestaat uit de opgave van uw naam, uw lidmaatschapsnummer en een motivatie van minstens 5 regels. De deadline voor het indienen van de kandidaturen is vastgelegd op dinsdag 29 november 2016 om 17 u. De lijst met verkiesbare kandidaten zal bij de eerstvolgende gelegenheid aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

Dangraadtrainingen

De dangraadtrainingen worden ingericht door de verschillende Stijltechnische Commissies van de door de V.J.J.F. vzw volledig erkende stijlen. De verschillende stijltechnische commissies stellen ook de voorwaarden op voor deelname. De minimum duurtijd van een dangraadtraining is 1 uur en men kan voor een maximum van 2 uren federale punten verdienen.

Erkende stijlgroepen die bestaan uit 1 of 2 clubs kunnen niet meer dan 3 dangraadtrainingen per jaar organiseren waaraan federale punten worden gekoppeld. Meer informatie over de dangraadtrainingen staat in het werkingsdocument Nijido van de federatie. De trainingen zijn tevens volledig GRATIS.

Alle informatie over dangraadtrainingen per stijl vindt u terug op de verschillende stijlpagina's in de linkerkolom onder "stijlen".