Erkenning - Aanneming

Eender welke club of federatie die de definitie van ju-jitsu hanteert, komt in aanmerking voor een lidmaatschap bij de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw.

De definitie is als volgt:
"Jujutsu is een algemene benaming van Japanse vechtkunsten waarbij de "verdediger" zich meestal ongewapend verdedigt tegen één of meerdere gewapende of ongewapende tegenstrevers, daarbij gebruik makend van bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechnieken en slag- en stoottechnieken."

Er wordt echter wel een onderscheid gemaakt tussen de door de VJJF erkende en aangenomen stijlen.

1. Wat is een aangenomen stijl?

Een ju-jitsustijl is een stijl die voldoet aan de definitie van "Jujutsu", maar die verder geen erkenning wenst of niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of niet wenst te werken met het systeem van federale aanwezigheidspunten.

2. Wat is een erkende stijl?

De VJJF verleent een volledige erkenning aan elke stijl die:

 • voldoet aan de definitie van "Jujutsu".
 • voldoet aan de gestelde voorwaarden (basisvereisten, programma, technische leiding) zoals vermeld in 'De Weg van de Regenboog'.
 • zich akkoord verklaart actief deel te nemen aan de activiteiten van de federatie, meer in het bijzonder door te werken met het systeem van federale aanwezigheidspunten.
3. Welke zijn de voordelen die erkende stijlen genieten vis-à-vis aangenomen stijlen?
 • Inrichten van door de VJJF erkende dangraadexamens.
 • Leden die geslaagd zijn in hun dangraadexamens ontvangen van de VJJF een officieel dangraaddiploma.
 • Tussenkomst in de organisatie van stijltechnische stages.
 • Kilometervergoeding voor instructeurs van de stijltechnische kadertrainingen.***
 • Kilometervergoeding voor instructeurs voor de stijltechnische trainingen.**en***
 • Kilometervergoeding voor leden van de Stijltechnische Commissies.***
 • Kilometervergoeding voor de afgevaardigden in de Algemeen Technische Commissie.***
 • De VJJF komt volledig tussen in de huurkosten van accommodatie voor stijltechnische en kadertrainingen, en voor dangraadexamens.** en ***
4. Aan welke voorwaarden moeten erkende stijlen voldoen?
 • Alle leden van de aangesloten clubs zijn lid van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie.
 • De stijl voldoet aan de definitie van het ju-jitsu.
 • De stijl voldoet aan de basisvereisten gesteld door de ATC van de VJJF:
 • Er is een basisprogramma dat volgende thema's voldoende omhelst:
  Bevrijdingen
  Worpen
  Klemmen
  Controletechnieken
  Slag- en stoottechnieken
  Verdediging tegen wapens
  Er wordt o.a. in randorivorm gewerkt
  Er wordt kata aangeleerd (minstens voor 2de en 3de dan)
  Er wordt theoretische kennis doorgegeven (wettige verdediging)
 • Er is een examenprogramma van 1ste tot 5de dan.
 • De Technisch Verantwoordelijke heeft een graad van minstens 5de dan (en deze dient ook in de examenjury te zetelen) of men werkt aangaande de dangraadexamens rechtstreeks onder de Algemeen Technische Commissie.
 • De stijl werkt met federale punten.
 • Lagere graden en 1ste tot 5de dangraden werken met aanwezigheidspunten.
 • Hogere dangraden (vanaf 6de dan) werken met inzetpunten.
 • Stijlen met 1 of 2 clubs behalen hun aanwezigheidspunten op stijltechnische trainingen, kadertraingen en/of stages die worden ingericht door stijlgroeperingen van 3 of meer clubs.
 • Stijltechnische trainingen, kadertrainingen en/of stages van erkende stijlen die 3 of meer clubs tellen komen in aanmerking voor federale punten. De voorwaarden tot deelname is al dan niet beperkt door de Stijltechnische Commissie.
 • Erkende stijlen die 5 of meer clubs tellen, organiseren verkiezingen voor de samenstelling van hun Stijltechnische Commissie en hebben stemrecht in de Algemene TC à rato van het aantal aangesloten leden.

*Onder bijkomende technische voorwaarden.
**Onder voorwaarde dat hier geen deelnametarief aan verbonden is.
***Niet geldig voor stijlgroepen waarvan het ledenaantal minstens 400 is en die opteren om jaarlijks 5 euro/lid terug te vorderen van de VJJF om dit te gebruiken als werkingsgelden.

De erkenning moet worden goedgekeurd door de Algemeen Technische Commissie en uiteindelijk opgetekend op een daartoe speciaal ontworpen formulier door zowel de Algemeen Technisch Directeur enerzijds en de voorzitter van de Stijltechnische Commissie (vanaf 2 clubs) of hoofdinstructeur van de stijl (1 club) anderzijds. Pas dan is de erkenning definitief.