Stijlen

Binnen de V.J.J.F. vzw werd oorspronkelijk slechts één ju-jitsu stijl beoefend en dit onder leiding van François Van Haesendonck.

Enkele jaren geleden werd binnen de V.J.J.F. vzw het "Regenboogplan" boven de doopvont gehouden. Het Regenboogplan werd vanuit de "stijl Van Haesendonck" gelanceerd met de bedoeling meer openheid te creëren om zodoende meer stijlen te kunnen aansluiten binnen de federatie. Het is namelijk een vaststaand gegeven dat er binnen onze sport verschillende stijlen bestaan en dus ook verschillende manieren om ju-jitsu te beoefenen. Dit feit wordt erkend en gevisualiseerd in de regenboog: een regenboog is één geheel, maar bestaat toch uit verschillende kleuren.

Zo zien wij de groei van onze federatie: één geheel waarbinnen verschillende stijlen (kleuren) erkend en beoefend worden!

In totaal zijn er 27 stijlen officieel aangesloten bij de V.J.J.F. vzw:

* Voor deze stijlen is de erkenningsprocedure nog niet volledig afgerond of zij hebben geen aanvraag tot volledige erkenning ingediend.

Meer informatie over erkenning en aanneming vindt u in ons document Nijido.