Algemene Technische Commissie

De Algemene Technische Commissie is het hoogste orgaan op technisch vlak binnen de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie. Deze commissie komt 2 maal per jaar samen.

De kerntaken van de Algemene Technische Commissie zijn als volgt:

 • Opstellen en goedkeuren van de algemene jaarkalender voor wat stijltechnische trainingen, kadertrainingen, shodan shikens (dangraadexamens) en stages betreft.
 • De organisatie van de verschillende shodan shiken.
 • Afvaardiging van een lid van de Algemene Technische Commissie naar een shodan shiken van een stijl die anders is dan de stijl die hij/zij zelf beoefent.
 • De erkenning van nieuwe stijlen goedkeuren.
 • Algemene bevorderingsvoorwaarden opstellen, waaronder ook de puntentoekenning aan stijltechnische en kadertrainingen, alsook aan stages en andere federale activiteiten. Ook mogelijke aanpassingen aan het document 'De Weg naar Shodan' behoren hiertoe.
 • Bespreken, goedkeuren of afkeuren van hogere dangraden (vanaf 6de dan).

De Algemene Technische Commissie bestaat uit een Algemeen Technisch Directeur, de Assistent Algemeen Technisch Directeurs, de secretariaatsverantwoordelijke voor de verdedigingswerking en een afgevaardigde van elke door de V.J.J.F. vzw erkende Stijltechnische Commissie. De Algemeen Technisch Directeur wordt door de Raad van Bestuur van de V.J.J.F. vzw aangesteld voor een periode van 4 jaar. De selectie van een afgevaardigde in de ATC is het beslissingsrecht van elke afzonderlijke Stijltechnische Commissie.

De bevoegdheden van de Algemeen Technisch Directeur zijn de volgende:

 • Bezoeken van externe clubs.
 • Evalueren van het beoefeningsniveau van externe clubs en het dangraadcurriculum.
 • Roept de Algemene Technische Commissie samen.
 • Leidt de vergaderingen van de Algemene Technische Commissie.
 • Staat in voor de organisatie van de VJJF-stage

De huidige Algemeen Technisch Directeur is Frank Engelen.

De leden van de Algemene Technische Commissie zijn per stijl: