Stages

Stages kunnen georganiseerd worden door clubs, de verschillende stijltechnische commissies, de provinciale comités alsook door de Algemeen Technische Commissie van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie. Alle stages van of in samenwerking met de VJJF kan u terugvinden op de kalender

Een stage moet op technisch gebied een meerwaarde geven dat het niveau van een stijltechnische training overschrijdt. Om een training in te lassen die als stage kan worden ingediend, moet deze voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Minimum duurtijd van de training: 2 uur.
  • Worden gegeven door een buitenlandse leraar of instructeurs van minstens 2 verschillende stijlgroepen.

Aan stages kunnen federale aanwezigheidspunten, voor het bekomen van dangraden tot 5de dan of inzetpunten tot het bekomen van hogere dangraden, gekoppeld worden.

Het maximum aantal punten dat per stage kan worden verdeeld is 3 en een minimumtijd van 1 uur stagetijd wordt gekoppeld aan 1 federaal aanwezigheidspunt.

1. Clubstages

Clubstages worden gestuurd vanuit de aangesloten clubs. De VJJF zorgt van haar kant dat de stages bekend worden onder alle ju-jitsuka's door promotie op verschillende manieren (Nieuwsflash, website, ledenblad,...).

2. Stijltechnische stages

Elke Stijltechnische Commissie kan jaarlijks 6 aanwezigheidspunten verdelen over een aantal stages. Dit wil zeggen dat de stijltechnische commissies x aantal punten kunnen toekennen aan een stage die zij zelf organiseren of aan stages die worden georganiseerd door clubs die tot deze stijl behoren. Een club die een stage organiseert dient een puntentoekenning wel aan te vragen via haar Stijltechnische Commissie.

3. Stages ingericht door een provinciaal comité

Ook elk provinciaal comité mag 6 aanwezigheidspunten toekennen aan stages die zij organiseert of die een club in de desbetreffende provincie organiseert en indien deze club hiervoor een aanvraag heeft ingediend.

4. Stages ingericht door de VJJF

De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie houdt er zich aan om jaarlijks 1 federale stage te houden die minstens 1 dag in beslag neemt. Hier wordt steeds het maximum van 3 aanwezigheidspunten aan gekoppeld. De verdeling van de punten wordt gemaakt door de Algemeen Technisch Directeur van de VJJF die tevens instaat voor de organisatie en coördinatie van de VJJF-stage.