Random-Attacks

Random Attacks is een wedstrijdvorm die een beetje te vergelijken is met het Duo System. Je kunt met je eigen partner (de aanvaller) werken en je wordt beoordeeld op de uitvoering van je technieken. In tegenstelling tot het Duo System, win je niet als duo maar als enkeling. Deze wedstrijdvorm is (nog) niet erkend door het JJIF waardoor een aantal reglementen per federatie wel (kunnen) verschillen!

Random Attacks bestaat uit een reeks aanvallen waarop de verdediger (kamper) zo snel mogelijk en adequaat dient te reageren. Het aantal te kennen aanvallen hangt af van de categorie waarin je deelneemt. (De leeftijden kunnen gesplitst worden o.b.v. het aantal inschrijvingen om een zo eerlijk mogelijk tornooi te krijgen.)

Jeugd

Categorie Leeftijd Aantal aanvallen
Duiveltjes 6 - 7 jaar 4
Preminiemen 8 - 9 jaar 4
Miniemen 10 - 11 jaar 6
Kadetten 12 - 14 jaar 8
Beloften: 15 - 17 jaar

Graad Aantal aanvallen
6de en 5de kyu 10
4de en 3de kyu 15
2de kyu en hoger 20
Volwassenen: vanaf 18 jaar

Categorie Graad Aantal aanvallen
6de en 5de kyu 10
4de en 3de kyu 16
2de kyu 1ste kyu 24
yudansha 32
Masters vanaf 40 jaar ifv aantal deelnemers/graad

In de wedstrijd komen 2 deelnemers tegen elkaar uit en voeren om de beurt een techniek uit. De aanvallen worden willekeurig gekozen door een jurylid (of tafelmedewerker) en getoond aan de aanvaller. Afhankelijk van de leeftijd/graad zijn er een verschillend aantal mogelijke aanvallen (zie tabel boven). De scheidsrechter kiest willekeurig wie de techniek eerst uitvoert. Elke deelnemer voert 3 technieken uit (in de finale kunnen er 5 technieken gevraagd worden). Daarna duiden de drie juryleden op bevel van de scheidsrechter de winnaar aan. Ze doen dat door het opsteken van hun rechter- of linkerarm waaraan respectievelijk een rode of blauwe polsband hangt.

De belangrijkste beoordelingscriteria zijn:

  • reactiesnelheid
  • het snel en efficiënt uitvoeren van de techniek (de techniek moet realistisch zijn)
  • alles moet onder volledige controle gebeuren
  • de moeilijkheidsgraad

Buiten het leiden van de wedstrijd kan de scheidsrechter overtredingen bestraffen.

Worden beschouwd als overtreding:

  • verkeerde aanval
  • signalen geven
  • spreken
  • niet efficiënt aanvallen
  • ...

Bestraffingen kunnen gaan van het geven van verwittigingen tot het toekennen van een punt aan de tegenstrever.

Downloads
Demofilm