Groundfight

In het groundfight vechten twee deelnemers op een sportieve manier tegen elkaar volgens aangepaste ju-jitsureglementen. Het groundfight is een licht aangepaste vorm van het grondgedeelte (fase 3) van het Fighting System. Het is een laagdrempelige wedstrijdvorm bedoeld voor recreatieve en/of beginnende ju-jitsuka’s die de overgang naar het Fighting System (nog) niet durven te maken. Deze competitievorm bevat houdgrepen, klemmen en verwurgingen (niet met de hand of vingers). De vechttijd bedraagt 1 ronde van 3 minuten. Bij een gelijke stand volgt onmiddellijk een extra ronde van 2 minuten. Indien de stand daarna nog gelijk blijft, moet de scheidsrechter een winnaar aanduiden.

Bij de start van de wedstrijd zitten beide kampers op hun rechterknie en de linkerhandruggen raken elkaar. Er kan gescoord worden met controletechnieken (osae-komi) , klemmen en verwurgingen. Je kunt de wedstrijd voor het verstrijken van de drie minuten winnen als je tegenstrever afklopt bij een verwurging, een klem of zelfs een houdgreep (of wanneer de scheidsrechter het nodig acht de wedstrijd te stoppen indien de tegenstander niet kan afkloppen). Je scoort hierbij 4 punten. (Dit is het puntenaantal dat nodig is om een wedstrijd vroegtijdig te winnen. Bij een houdgreep van 15 seconden krijg je 2 punten en een osae-komi van 10 t/m 14 seconden levert 1 punt op. Minder dan 10 seconden is een voordeel. (2 keer een osae-komi van 15 seconden levert dus ook meteen winst op met 4 punten). Wie op het einde van de 3 minuten het meeste aantal punten scoort (eventueel voordelen bij gelijk aantal punten), wint de wedstrijd. In de jeugdcategorieën onder 15 jaar zijn geen verwurgingen en klemmen toegelaten.

Wedstrijdreglementen