DOE-JITSU

Erkende en gesubsidieerde sportfederaties, zoals de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw, kunnen naast de werkingsubsidies van de basisopdrachten ook beroep doen op subsidies via de beleidsfocussen (BF). Een van de vier beleidsfocussen is het Laagdrempelig Sportaanbod, waarbij initiatieven genomen worden die het diversiteitsbeleid van de sportfederatie en haar sportclubs bevorderen en die de focus leggen op het wegwerken van drempels die voor bepaalde doelgroepen de weg naar het reguliere sportaanbod belemmeren.

De V.J.J.F. vzw heeft binnen het BF Laagdrempelig Sportaanbod onder de projectnaam "DOE-Jitsu” een project ingediend met de centrale doelstelling om een instrument te ontwikkelen dat kan helpen om:

  • initiatielessen ju-jitsu te geven in scholen van het secundaire onderwijs en op buurtsportevenementen die door een hoge graad van kansarme jongeren worden gekenmerkt,
  • het kansarmenbeleid van de ju-jitsuclubs tot stand te laten komen of dit te optimaliseren,
  • ju-jitsuoefeningen / zelfverdedigingsoefeningen in de lessen L.O. van het secundaire onderwijs door de leraren L.O. op te nemen,
  • ju-jitsuoefeningen / zelfverdedigingsoefeningen op buurtsportevenementen te introduceren.
Het Doe-Jitsuproject van de federatie werd door Sport Vlaanderen eerst goedgekeurd voor 2017 en daarna voor de duur van 2018-2020. Hierbij gaf de beoordelingscommissie een positief advies voor een maximaal subsidiebedrag van 9.600,00 euro voor 2017, 8.200,00 euro voor 2018 en 6.500,00 euro voor 2019.

Het Doe-Jitsu instrument werd in 2018 ontwikkeld in de vorm van twee verschillende tools:
  1. drie filmpjes die elk een verschillend thema tonen: Bevrijdingen / Spelvormen / Vallen
  2. drie bijhorende tekstboekjes van de filmpjes per thema.

Iedere VJJF-club kan de filmpjes (op USB) verkrijgen samen met een kopie van de tekstboekjes (via orsi@vjjf.be). Men kan de filmpjes en tekstboekjes bovendien steeds bekijken via onderstaande links.DOE-Jitsu instrument: A. Filmpjes: BEVRIJDINGEN / SPELVORMEN / VALLEN :

Bevrijd jezelf uit een greep
met ju-jitsu

Leer jezelf verdedigen
met spelvormen van ju-jitsu

Leer veilig vallen
met ju-jitsu


DOE-Jitsu instrument: B. Tekstboekjes: BEVRIJDINGEN / SPELVORMEN / VALLEN


Tekstboek Bevrijdingen


Tekstboek Spelvormen


Tekstboek Vallen


SNS - Sport na School

Klik op het logo van Sport Na School om antwoorden te krijgen op de volgende vragen:
  • Waarom sporten na de schooluren?
  • Wat is Sport Na School?
  • Wat zijn de meerwaarden van SNS voor mijn ju-jitsuclub?
  • Hoe kan ik mijn ju-jitsuclub aansluiten?

Doe-Jitsu - bijkomende informatie

Klik hieronder op de verschillende afbeeldingen voor meer informatie over dit onderwerp.