Jeugd-Jitsu

... voor wie een jeugdwerking van groot belang is ...

Gesubsidieerde sportfederaties, zoals de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw kunnen (naast de basisopdrachten) ook beroep doen op subsidies voor facultatieve opdrachten (FO). Een van de vier facultatieve opdrachten is de FO Prioriteitenbeleid, die elke beleidsperiode haar eigen thematiek heeft. De nieuwe Olympiade (beleidsperiode 2013-2016) richt zich op de JEUGD en GEZOND SPORTEN en kent het thema: "Het bevorderen van de sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub via het stimuleren en activeren van gezond sporten in de sportclubs". (Meer uitleg over de facultatieve opdrachten vindt u in de Nijido van de V.J.J.F. vzw)

De V.J.J.F. vzw heeft binnen het FO Prioriteitenbeleid onder de projectnaam "Jeugd-jitsu / voor wie een jeugdwerking van groot belang is" voor het verspreiden en implementeren van "jeugdvriendelijke sportconcepten" in haar clubs gekozen.

Het Jeugd-Jitsuproject van de federatie wil de mogelijkheid aan haar ju-jitsuclubs bieden om hun jeugdwerking kleurrijker te maken en dat aan de leefwereld en de noden van kinderen en jongeren aan te passen. Het verspreiden en implementeren van "jeugdvriendelijke sportconcepten" in de ju-jitsuclubs staan centraal in dit project.

Zou uw club graag een gratis gastles met gratis sport- en didactisch materiaal krijgen? Of bent u benieuwd naar leuke oefeningen waarmee u uw jeugdlessen kleurrijker kan maken? - Meer info
Zou uw club graag met een lessenaanbod voor jonge kinderen (4-7 jarigen) beginnen? Of hebt u voor uw lessenaanbod voor jonge kinderen meer inspiratie nodig? - Meer info
Bent u nieuwsgierig naar de sportmaterialen die in de Ravotterskoffer zitten? - Meer info