Jeugd-Jitsu

... voor wie een jeugdwerking van groot belang is ...

Onder de facultatieve opdrachten / Prioriteitenbeleid van de vorige Olympiade (beleidsperiode 2013-2016) heeft de V.J.J.F. vzw onder de projectnaam "Jeugd-Jitsu / voor wie een jeugdwerking van groot belang is" gekozen voor het verspreiden en implementeren van "jeugdvriendelijke sportconcepten" in haar clubs. Na afloop van het Jeugd-Jitsu project onder Prioriteitenbeleid wordt ervoor geopteerd om dit project in de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 onder de Basisopdrachten bij het thema ‘jeugd’ op duurzame wijze verder te zetten. Het Jeugd-Jitsuproject van de federatie wil de mogelijkheid aan haar ju-jitsuclubs bieden om hun jeugdwerking kleurrijker te maken en dit aan de leefwereld en de noden van kinderen en jongeren aan te passen. De verspreiding en implementatie van "jeugdvriendelijke sportconcepten" in de ju-jitsuclubs staan centraal in dit project.

Binnen het jeugdsportbeleid van de V.J.J.F. vzw krijgt gezond en ethisch sporten een zeer bijzondere en belangrijke plaats. Plezierbeleving als basisonderdeel van de filosofie van dit beleid is geïntegreerd in elk jeugdproject. Zo zijn er binnen de gastlessen van het Jeugd-Jitsuproject vier jeugdvriendelijke thema’s zoals o.a. ‘spelvormen’ en ‘het dierenparadijs. De gastlesgevers van deze vier jeugdvriendelijke thema’s worden gemotiveerd om hun expertise in de jeugdclubs verder beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe thema’s zoals ‘jitsu-adventures’ en ‘bewegingslessen en multimove’ die vanaf 2017 aangevraagd kunnen worden.

Het project zal met een kleinere Ravotterskoffer (sportmateriele en sportpromotionele ondersteuning) dan oorspronkelijk verder functioneren.

Zou uw club graag een gratis gastles met gratis sport- en didactisch materiaal krijgen? Of bent u benieuwd naar leuke oefeningen waarmee u uw jeugdlessen kleurrijker kan maken? - Meer info
Bent u nieuwsgierig naar de sportmaterialen die in de Ravotterskoffer zitten? - Meer info