Opleiding Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen)

De Vlaamse Trainersschool is het samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen, de universitaire opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse hogescholen Lichamelijke Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties, dat sportkaderopleidingen organiseert in Vlaanderen.

Terecht hechten veel beoefenaars en ouders veel belang aan goed gevormde instructeurs en trainers zodat zij weten dat zij zelf en/of hun kinderen in capabele handen zijn. Bovendien erkennen heel wat instanties zoals gemeenten, provincies, scholen, buurtsportwerkingen dit diploma, waardoor je makkelijker een vastgelegde vergoeding krijgt wanneer je initiatielessen ju-jitsu geeft. Daarnaast geven ook heel wat gemeenten extra subsidies aan sportclubs die over geschoolde lesgevers beschikken. Reden te meer dus om je bij te scholen !

Voor het ju-jitsu worden momenteel de volgende zaken georganiseerd:

Cursussen in het vooruitzicht