Aspirant-Initiator

De Aspirant-Initiator is het instapniveau voor de VTS-cursussen. Het is niet verplicht dit te volgen alvorens deel te mogen nemen aan de Initiator maar het is wel een uitstekende voorbereiding op deze cursus (in het bijzonder voor de minder ervaren lesgevers). Er wordt geen examen ingericht voor deze cursus, er is wel een permanente evaluatie tijdens de cursus. Wie slaagt krijgt het VTS-attest Aspirant-Initiator.

Doelstellingen:

Door het volgen van deze module leert de cursist:

  • een eerste ervaring opdoen in het toepassen van een sportspecifiek uitgewerkt basisoefenstof pakket voor (jeugd)sporters
  • de basiskennis verwerven om (jeugdige) sporters tijdens een training op een veilige en sportspecifieke verantwoorde manier oefeningen aan te bieden, onder de begeleiding van een hoger opgeleide lesgever
  • de elementaire organisatorische basiswerkvormen kennen en toepassen.

Toelatingsvoorwaarden
  • Minstens 15 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
Aanvangscompetenties

Hieronder vind je enkele richtlijnen m.b.t. de minimumcompetenties waarover je als cursist bij aanvang van de cursus zou moeten beschikken:

  • Minstens 2 jaar ervaring in een ju-jitsustijl.
  • Openheid t.a.v. andere ju-jitsustijlen en -vormen.
Inhoud
  • Situering van het Ju-Jitsu (1u)
  • Didactische basisprincipes Ju-Jitsu (2u)
  • Didactische oefeningen Aspirant Initiator Ju-Jitsu (13u)
Geplande cursussen

Meer info via jan@vjjf.be