Atleten

Onze topatleten worden onderverdeeld in 3 categorieën atleten op basis van het door hen toegekende statuut door Bloso en de V.J.J.F. vzw:

 • Elitesporter: volwassen atleten die tot de Europese of wereldtop behoren in hun discipline.

 • Beloftevolle jongeren: atleten die deelnemen in de juniorencategorie, tot de Europese of wereldtop behoren in hun leeftijdscategorie en voldoende potentieel hebben om uit te groeien tot een elitesporter.

 • Topsporttalenten: jongeren die het potentieel hebben om uit te groeien tot een elitesporter en die tevens voldoen aan de door de V.J.J.F. vzw opgestelde criteria m.b.t. prestatie, vaardigheden, ... De topsporttalenten worden verdeeld in 2 groepen op basis van leeftijd.

Topsportstatuten - selectiecriteria
Om in aanmerking te komen voor een topsportstatuut dient men in eerste instantie te voldoen aan prestatiecriteria d.w.z. men moet voldoende resultaten neerzetten op de erkende tornooien. De resultaten worden omgezet in een puntenaantal rekening houdend met de behaalde plaats en het aantal deelnemers in de categorie:
 • Voor internationale tornooien is dit:
  ((aantal deelnemers - behaalde plaats) / aantal deelnemers) * 1000
  Bijvoorbeeld: een 2de plaats bij 3 deelnemers levert (3-2)/3*1000=333 punten op
 • Voor nationale tornooien is dit:
  ((aantal deelnemers - behaalde plaats) / aantal deelnemers) * 100
  Bijvoorbeeld: een 2de plaats bij 3 deelnemers levert (3-2)/3*100=33,3 punten op
Bij nationale tornooien dient men 2 keer het criterium te behalen per jaar, op internationale tornooien slechts 1 keer per jaar.
Voor het statuut van elitesporter is het ook voldoende om een medaille te behalen op een ECC, Grandslam e.d. indien men minstens 500 punten scoort.

Indien men niet voldoet aan het prestatiecriteria kan men uitzonderlijk en eenmalig gedelibereerd worden voor 1 jaar door de topsportcommissie indien er duidelijke omstandigheden zijn waardoor dit wenselijk is (bvb langdurige blessure).

Atleten die wel voldoen aan de prestatiecriteria kunnen in uitzonderlijke omstandigheden door de topsportcommissie niet opgenomen worden voor een topsportstatuut. De topsportcommissie zal dit dan aan de betrokken atleet motiveren.
Topsportstatuten - atleten 2018

Voor 2016 zijn de volgende atleten erkend voor een Bloso-statuut:

Elitesporters
Fighting systemDuo systemNe-Waza / BJJ
Cloots LouisCloosterman BenCiku Alan
Delange TomDecrop MarionDeputter Wim
Gravensteyn CharisDuchateau Antoine
Lardon BjarneMinguet Florent
Lodens IanVanderstukken Fran
Lodens Ryan
Beloftevolle jongeren
Fighting systemDuo systemNe-Waza / BJJ
Debruyn JasperDams NikiyaKolev Liza
Lodens Ian
Lodens Ryan
Overloop Dean